Beslisondersteuning voor zorgprofessionals en patiënten met leverziekten.

Huisarts

HCV SVR-predictor 2.1 update per september 2015

De HCV SVR predictor voorspelt de kans op eradicatie van de chronische hepatitis C infectie. Eradicatie van de chronische hepatitis C infectiestaat gelijk aan genezing voor patiënten zonder cirrose; bij cirrose blijft er een kans op ziekteprogressie met ontwikkeling van leverfalen of hepatocellulair carcinoom.

De SVR-predictor koppelt 16 patiënten profielen aan 10 geregistreerde behandelopties; voor elke mogelijkheid wordt informatie over het SVR percentage en de robuustheid hiervan gegeven.
De update 2.1 geeft veel data opgenomen die tijdens de EASL 2015 en in de maanden daarna beschikbaar zijn gekomen. De web-app (http://hcvsvrpredictor.liverdoc.com) berust nu uitsluitend op ‘evidence-based data’ en is gemaakt volgens methoden die leiden tot certificering.

HCV SVR Predictor: webapp voor artsen en patiënten
Vanaf 2014 bereiken steeds meer interferon-vrije behandelingen voor het chronische Hepatitis C virus (HCV) de dagelijkse medische praktijk. Per januari 2015 zijn er 10 geregistreerde behandelopties. Elke behandeloptie kent weer variaties in behandelduur (meestal 12-24 weken) en in toevoeging van Ribavirine. Een overweldigend aantal mogelijkheden!

Om deze reden is HCV SVR-predictor web-app ontwikkeld, die 16 patiënten profielen koppelt aan geregistreerde behandelopties. Voor elke mogelijkheid wordt informatie over het SVR percentage en de robuustheid hiervan gegeven.

De HCV SVR predictor geeft alleen feitelijke informatie, en dient als een eenvoudig hulpmiddel voor artsen en patiënten bij het nemen van een besluit over behandeling van chronische Hepatitis C.

Hoe werkt de HCV SVR Predictor app?
Via http://hcvsvrpredictor.liverdoc.com heeft u direct toegang tot de web-app. Als u op deze link klikt of de bovenstaande button, verschijnt de app. Voor het gebruik van de app klikt u op de FIND OUT NOW knop, vervolgens vult u 4 patiënt karakteristieken in, klik dan op de GENERATE SVR % knop.

Wist u dat in 2-3 stappen een ‘webapp icoontje’ op het
beginscherm geplaatst kan worden?
Daarna gedraagt de webapp zich als een native app.
Voor instructies klik op afbeelding hiernaast.

predictor-shortcut

Informatie over gegevens
Hoe zijn de gegevens verkregen en gevalideerd?

HCV SVR predictor is ontwikkeld door LiverDoc in samenwerking met Erasmus MC, Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en Ilumy. De financiering is verstrekt uit eigen middelen van LiverDoc zonder bijdragen van de farmaceutische industrie.
Dit online beslissingsondersteundend instrument verbindt patiëntkenmerken, antivriale therapieën en behandelresultaten. Patiëntkenmerken van cruciaal belang voor het maken van een beslissing over behandeling zijn HCV genotype, aanwezigheid van cirrose, en eventueel eerdere behandeling. Alle 10 antivirale therapieën geregistreerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) tot en met januari 2015 (met uitzondering van boceprevir en telaprevir gezien hun aanvullende toxiciteit) werden opgenomen. 

Alle fase 2 en 3 gepubliceerde klinische studies alsook samenvattingen van de internationale conferenties (bijv. AASLD en EASL) over deze antivirale behandelregimes werden beoordeeld voor gegevens over SVR, 12-24 weken na het stoppen van de antivirale therapie. Voor elk van de behandelingsschema’s werden gegevens (totaal aantal patiënten met SVR / totaal aantal behandelde patiënten) voor de 16 patiënten subgroepen geassembleerd.

De kwaliteit van de gegevens per subgroep werd beoordeeld volgens een eenvoudig systeem, als ‘hoog’ (> 80 patiënten, meer dan één RCT), ‘matig’ (> 40 patiënten, één RCT) en ‘laag’ (kleine studies).

De gegevens werden door een junior en senior specialist verzameld en geautoriseerd door een hepatitis deskundige namens de Nederland Vereniging voor Hepatologie (NVH).

Laatste wijziging: oktober 2017

Zoeken in Nieuws