Beslisondersteuning voor zorgprofessionals en patiënten met leverziekten.

Huisarts

Waarom wereldhepatitisdag in Nederland? Er gaan 10x meer patiënten dood aan hepatitis dan aan HIV.

In Nederland gaan jaarlijks ongeveer 6 personen dood aan acute hepatitis door virus A, B of C, en 500 aan chronische hepatitis door virus B of C (virus A geeft geen chronische hepatitis).

Sterfte aan hepatitis is grotendeels vermijdbaar. Voor levensbedreigende acute hepatitis bestaat de mogelijkheid van levertransplantatie. Voor ernstige chronische hepatitis met cirrose (>250 per jaar) zijn er antivirale middelen die in meer dan 75% het virus uitschakelen, waardoor de lever kan herstellen; indien de lever niet of onvoldoende snel herstelt, is er de mogelijkheid van levertransplantatie. Voor ernstige chronische hepatitis met cirrose en leverkanker (~150 per jaar) zijn er antivirale middelen, tumoroperatie of levertransplantatie, maar het lange termijn effect is beperkter; wel kan vroegtijdige uitschakeling van het virus met antivirale middelen het ontstaan van leverkanker deels voorkomen.

sterfte Nederland

Bron: Centraal Bureau Statistiek, http://statline.cbs.nl/ statweb/ ..: categorien: hepatitis, primair lever maligniteit x 0,26, cirrose x 0,33

Waarom is wereldhepatitisdag ook voor Nederland belangrijk? Omdat veel artsen, veel patiënten met een chronische hepatitis door virus B of C, en veel beleidsmakers niet weten dat sterfte aan chronische hepatitis B-C in Nederland 10 x groter is dan aan HIV en grotendeels vermijdbaar door toepassing van beschikbare antivirale middelen tegen hepatitis B of C.

Hoe komt het dat al deze mensen dit niet weten? Ik denk dat het komt doordat in onze wereld van informatie ‘overload’ de volgende percepties zijn blijven hangen:

  • hepatitis is een acute ziekte, die in Nederland nauwelijks tot sterfte leidt
  • chronische hepatitis B is een grotendeels onschuldige ziekte: de meesten zijn gezonde HBsAg-dragers
  • chronische hepatitis C komt vooral voor bij iv. druggebruikers die grotere problemen hebben dan de milde leverziekte
  • het kan niet waar zijn dat in Nederland patiënten met ernstige chronische hepatitis met cirrose en eventueel daarbij leverkanker door virus B of C niet de meest effectieve behandeling krijgen. 
  • het merendeel van chronische dragers van virus B of C hebben geen symptomen; daardoor is het bij meer dan 50% van deze virusdragers niet bekend dat zij geïnfecteerd zijn en risico lopen op een ernstige, maar meestal wel te behandelen leverziekte.
  • het opsporen van asymptomatische virus B of C dragers door screenen van risicogroepen en vroegtijdige antivirale behandeling is de methode bij uitstek om ziektelast door hepatitisvirus te beteugelen.


Na een drietal voorbereidende jaren is op 1 juli 2014 het nationale programma Bewustwording Identificatie Behandeling Hepatitis B en C (BIBHEP) van start gegaan.

Het programma presenteert de feiten over sterfte, identificatie en behandeling, en analyseert trends. 

Daarnaast wordt met diverse acties (workshops, nieuwsbrieven, e-learning, apps, nationale hepatitis dagen voor de beroepsgroep en patiënten, stuurgroep nationaal hepatitis plan) getracht percepties en feiten maar elkaar toe te laten groeien.

Het programma maakt ook diverse instrumenten ter facilitatie van identificatie (BIBHEP kaart, alert functies in huisartseninformatiesystemen, laboratoriumharmonisatie) en behandeling (risicoscores, keuze therapie apps, top publicaties). 

Als laatste focus worden Initiatieven om tot het operationeel maken van een landelijk registratiesysteem, tot coördinatie van nationale hepatitis-implementatieprojecten, en tot een nationale hepatitis taskforce te komen, ondersteund.

Op wereldhepatitisdag 2015 willen de coördinatoren van het BIBHEP programma graag iedereen in Nederland laten weten dat er op het gebied van identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C in Nederland nog ‘unfinished business’ is.

Namens de coördinatoren:
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (Jose Willemse, Karin Cramer)
Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Prof Jan Hendrik Richardus)
LiverDoc (Nazish Asghar, Jesje Verhaegh)

Prof Solko Schalm

Laatste wijziging: oktober 2017

Zoeken in Nieuws