Beslisondersteuning voor zorgprofessionals en patiënten met leverziekten.

Huisarts

The Silent Pandemic Tackling Hepatitis C with policy innovation.

In een rapport van de Economist Intelligence Unit wordt hepatitis C gekarakteriseerd als een ernstige ziekte die het meest wijdverspreide prevalentie combineert met wijdverspreide onwetendheid. Dit geldt zowel voor de ‘developing countries’ als voor welvarende westerse landen, zoals Nederland. 

Het rapport formuleert een aantal indringende stellingen:

 • In veel ‘developing countries’ was en is het gezondheidssysteem de voornaamste oorzaak van HCV overdracht;
 • De hoge prevalentie van HCV in (ex) i.v. druggebruikers in welvarende landen heeft de ziekte een stigma gegeven en belemmert identificatie en behandeling;
 • HCV verdwijnt niet uit zichzelf. Elk land moet een strategie ontwikkelen ten aanzien van:
  verzamelen van data over prevalentie, 
  scheppen van bewustzijn bij zorgverleners, overheid-politiek, en publiek,
  instellen van preventieve maatregelen (HCV-vrij bloed en steriele naalden),
  bepalen hoe de kostbare antivirale behandeling het meest effectief kan worden ingezet.

Het rapport roemt de kwaliteit van de epidemiologische data in Nederland en de innovatieve ‘out-reach’ naar het publiek met een website, waar individuen kunnen testen of zij ‘at risk’ voor een HCV infectie zijn.
Uiteindelijk wijst de rode draad van het rapport telkenmale naar de politiek en overheid voor een actieplan en daarbij behorende financiering.
 
Voor Nederland geldt dat het verzamelen van data over prevalentie en het preventieve beleid ten aanzien van bloed, bloedproducten en steriele naalden in medische en niet-medische setting heel goed is. Maar het scheppen van bewustzijn bij zorgverleners, overheid en politiek is nog onvoldoende tot ontwikkeling gekomen, evenals het bepalen hoe antivirale therapie het meest effectief kan worden ingezet. Het BIBHEP initiatief en de Hepatitis centra moeten deze leemtes gaan opvullen.

BIBHEP is een initiatief van artsen om gezamenlijk het probleem van chronische hepatitis B en C aan te pakken. De overheid heeft een goede  basis gelegd door elementaire faciliteiten voor opsporing en behandeling beschikbaar te maken. In deze tijd van een zich bezinnende overheid is het nu een morele plicht van artsen om het voortouw te nemen in het bewustmaken van het belang van identificatie van virusdragers en antivirale behandeling van hen ‘at risk’ van een progressieve leverziekte. Inmiddels heeft de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging zich bij dit initiatief aangesloten, met als doel het bewustzijn niet alleen bij zorgverleners, maar ook bij overheid en politiek te verhogen. Graag horen de organisatoren van BIBHEP hoe dit initiatief volgens u verder versterkt kan worden.

Prof. Solko Schalm

Laatste wijziging: oktober 2017

Zoeken in Nieuws