Beslisondersteuning voor zorgprofessionals en patiënten met leverziekten.

Huisarts

Hepatitis C

Om artsen en andere zorgverleners te helpen identificatie en behandeling van leverziekten optimaal in de drukke praktijk van alledag uit te voeren, is een heel palet aan online kennis- en beslis ondersteunende instrumenten ontwikkeld:

DocTop
DocTop
  

DocTop is een maandelijkse selectie van nieuwe artikelen in PubMed met commentaar voor de clinicus.

DocTop hepatitis C


 


RisicoScoresRisicoScores 

RisicoScores van sterfte aan een leverziekte helpen de arts en zijn patiënt met het inschatten van de prognose.

RisicoScores hepatitis C

 

 

 

eCase
e-Consult 

Raadpleeg het LiverDoc kennisteam:
stuur uw vraag met anonieme gegevens van uw patiënt.

e-Consult hepatitis C

 

Laatste wijziging: oktober 2017

Wist u dat...

Circa 30-60.000 mensen met chronisch hepatitis C zijn, waarvan slechts <50% is geïdentificeerd?

4500-7000 mensen een 10-jaars sterfte risico van > 10% hebben?

Op basis van gegevens van een vergelijkbaar Engels cohort heeft 12% van chronisch hepatitis C patiënten in Nederland een actieve, gevorderde chronische hepatitis C, gekenmerkt enerzijds door een aantoonbare viremie (HCV-RNA positief) en anderzijds door tekenen van leverontsteking (serum ALAT >60 IU/ml) en leverfibrose (waarschijnlijke of definitieve cirrose). Het gaat in Nederland dan om ongeveer 4500-7000 patiënten. In de laatste 5 jaar ontvangen ongeveer 1000 patiënten per jaar antivirale therapie voor HCV. Het is onbekend of dit vooral patiënten waren met een hoog sterfte risico. Het is goed mogelijk dat ook 50% van de patiënten met een hoog sterfterisico nog niet is geïdentificeerd.

Zoeken in DocTop Hep C

Zoeken in Nieuws