Beslisondersteuning voor zorgprofessionals en patiënten met leverziekten.

Huisarts

Hepatitis B

Om artsen en andere zorgverleners te helpen identificatie en behandeling van leverziekten optimaal in de drukke praktijk van alledag uit te voeren, is een heel palet aan online kennis- en beslis ondersteunende instrumenten ontwikkeld:

DocTop
DocTop
  

DocTop is een maandelijkse selectie van nieuwe artikelen in PubMed met commentaar voor de clinicus. 

DocTop hepatitis B


 

RisicoScores
RisicoScores 

RisicoScores van sterfte aan een leverziekte helpen de arts en zijn patiënt met het inschatten van de prognose.

RisicoScores hepatitis B

 

 

eCase
e-Consult 

Raadpleeg het LiverDoc kennisteam: stuur uw vraag met anonieme gegevens van uw patiënt.          

 e-Consult hepatitis B

 

 
Laatste wijziging: oktober 2017

Wist u dat...

Circa 40- 60.000 mensen met chronisch hepatitis B slechts < 50% is geïdentificeerd?

Als 6500 patiënten met > 10% risico op sterfte in 10 jaar geïdentificeerd worden en behandeld worden met 3e generatie medicijnen* kan de sterfte ten gevolge van hepatitis B met 80% gereduceerd worden?

Momenteel ontvangen 3500 patiënten medicijnen tegen hepatitis B?

Hoe het cohort van ongeveer 60,000 personen met chronische hepatitis B in Nederland is opgebouwd, is gedetailleerd bekend. 10-15 % heeft een actieve chronische hepatitis B, gekarakteriseerd door enerzijds een hoge viremie (HBV DNA meer dan 105 virusdeeltjes per ml) en anderzijds tekenen van leverontsteking (serum ALAT >60 IU/L). Het gaat om een aantal van ruim 6500 mensen. Deze groep van 6500 patiënten heeft een risico van >10% om in een periode van 10 jaar aan de leverziekte te overlijden.