Beslisondersteuning voor zorgprofessionals en patiënten met leverziekten.

Disclaimers

LiverDoc website


Geldigheid

Deze disclaimer is geldig voor de algemene LiverDoc website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze website of  gegeven via de website zijn samengesteld met grote zorg. LiverDoc kan echter niet garant staan voor de juistheid van de huidige informatie, noch van de toekomstige updates.
Er kunnen geen rechten verleend worden aan informatie en/of publicaties, op of via deze website. In geen enkele geval zal LiverDoc of de overkoepelende organisatie op enigerlei wijze aansprakelijk aanvaarden voor enige directe of indirecte schade wat veroorzaakt wordt door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde informatie op deze website en /of de informatie  gegeven via deze website.
De informatie op deze website is in geen enkel geval een vervanging van de mondelinge informatie aan de patiënt door de arts of verpleegkundige.

Auteursrechten
Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van LiverDoc is het niet toegestaan de informatie en beelden (logo, illustraties, foto's et cetera) op deze website te reproduceren of, via alle mogelijke middelen, te publiceren. Dit geldt zowel voor de hele website als de afzonderlijke delen. Verzoeken voor het gebruik van informatie en/of afbeeldingen moeten worden gestuurd naar de directeur van LiverDoc.

Referenties
Verschillende koppelingen op deze website leiden naar informatiebronnen die beheerd worden door anderen dan LiverDoc en waarover LiverDoc geen controle heeft. LiverDoc neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Geheimhouding
Geen enkele informatie op deze website verwijst naar een individuele patiënt. E-mailberichten verzonden naar de adressen op deze website worden behandeld met vertrouwelijkheid.

eCase Doc service


Disclaimer

Het doel van de eCaseDoc service is patiënt-toegesneden, evidence-based en up-to-date informatie over leverziekten te leveren op een vraag van een arts of met hem werkende zorgprofessional.

De informatie is gebaseerd op professionele richtlijnen zoals overeengekomen door het LiverDoc kennisteam en de wetenschappelijke adviseurs. Het feit dat de deskundigen met verschillende onderbouwding  van mening kunnen verschillen over de meest recente evidence-based normen of ‘best practice’ kan op geen enkele wijze worden beschouwd als bewijs dat de verstrekte informatie door LiverDoc niet correct is.

LiverDoc en haar consulenten geven uitsluitend informatie op basis van de verstrekte gegevens door de arts, die de zorg voor de individuele patiënt heeft. De arts blijft altijd volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt.

In geen geval kan LiverDoc aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoedingen, die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om de eCaseDoc service te gebruiken.

Ter aanvulling op de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet, zijn LiverDoc, haar gelieerde ondernemingen, consulenten, of informatieleveranciers  niet aansprakelijk, ongeacht de oorzaak of de duur, voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden, omissies of andere gebreken in de informatie die door de eCase Doc service verstrekt worden en enige directe, indirecte of gevolgschade hiervan.

Daarnaast zijn er geen garanties met betrekking tot de resultaten van het gebruik van de informatie.

oktober 2011

E-mailLiverdoc

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Toegang tot dit bericht door anderen is ongeoorloofd. Als u niet de juiste ontvanger bent, is elke publicatie, kopiëren of distribueren van het bericht, of enig handelen of nalaten verboden en kan onrechtmatig zijn.
Neem onmiddelijk contact op met de afzender als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen en verwijder de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Laatste wijziging: oktober 2017